top of page

Fysioterapi til barn og unge

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og kompensere for funksjonssvikt.

fysio til barn og unge

Hvordan jobber fysioterapeuten:

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en undersøkelse som gir en kartlegging av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med foreldre, eventuelt andre fagpersoner og barnet selv. Fysioterapeuten legger til rette for behandling og tiltak. Fysioterapeuten tilrettelegger derfor ofte for trening i hjemmet, barnehagen eller i skolen, og kan veilede og følge opp regelmessig etter behov.

Dette tilbyr fysioterapeuten:

 1. Veiledet trening for barn og unge

 2. Individuelt tilpasset treningsprogram.

 3. Gruppe trening

 4. Vurdering av motorisk utvikling, ved hjelp av standardiserte tester

 5. Behandling/ trening av barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervet skade, sykdom eller funksjon

 6. Oppfølging, veiledning og samarbeid med: foreldre, personale i barnehage, skole, SFO, og helseinstanser (helsesøster, fastlege, ergoterapeut, ortopediingeniør og sykehus)

Vanlige diagnoser og problemstillinger hos barn og unge som kan behandles av fysioterapeut:

 • Nevromuskulære sykdommer, for eksempel cerebral parese

 • Andre nevrologiske lidelser

 • fotfeilstillinger.

 • Muskelsykdommer

 • Skjev nakke/torticollis

 • Deformiteter, for eksempel klumpfot, dysmeli

 • Hoftelidelser, for eksempel hofteleddsdysplasi, calve legg perthes

 • Andre ortopediske lidelser

 • Lungesykdommer, for eksempel astma, cystisk fibrose

 • Revmatiske sykdommer

 • Følgetilstander etter ulykker

 • Opptrening etter operasjoner

 • Ulike syndromer

 • Psykiske vansker

 • Utviklingsforstyrrelser

 • Barn med forsinket motorisk utvikling

 • Barn som faller utenfor lek med jevnaldrende pga. fysiske hindringer

Fysioterapi av alle barn under 16 år er gratis. 

bottom of page