top of page

Våre Priser

Vi følger NFF (Norsk fysioterapeutforbund) sin takstplakat som finnes på www.fysio.no. NFF sine takster er etter avtale med HELFO. Barn under 16 år og pasienter med yrkesskade slipper å betale egenandel.

Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell.

Injeksjon Ultralydveiledet pr struktur

- 890 kr

Tilleggstruktur

- 150 kr

Kalkskylling

- 950 kr

Hyaluronsyre, ostenil (for økt gliding ved artrose)

- 1800 kr

PRP behandling (blodplasma) pr. injeksjon i ledd eller
sene (settes 1-3x med 2-3 uker intervall)

- 2400 kr

Trykkbølge

- 600 kr

Akupunktur

- 390 kr

Individuelt Treningsopplegg

- 50 kr

Forbruksmateriell

- 70 kr

bottom of page