top of page

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

Riktig valg av behandling gjøres etter en grundig undersøkelse både klinisk og med ultralyd. Før en injeksjon vurderes, ønsker man i de fleste tilfeller at konservativ behandling som avlastning, tilpasset trening, manuell behandling, ergonomiske tilpasninger, eller ESWT(trykkbølge) er forsøkt først.

injeksjon UVI

For å sikre presis behandling blir alle injeksjoner satt ultralydveiledet. Bruk av
ultralyd ved injeksjoner fører i gjennomsnitt til at mindre medikamentdose
benyttes sammenliknet med for eksempel systemisk tablettbehandling eller
injeksjoner satt «blindet/anatomisk guidet».

Kortisoninjeksjonen, om dette er ønsket behandlingsalternativ, brukes for akutte
betennelsesreaksjoner. Hyaluronsyreinjeksjoner brukes for å smøre opp et ledd
som enten er tørt, eller har en del ujevnheter grunnet f.eks. slitasjegikt. Platerikt
plasma brukes for å akselerere tilhelingsprosesser og å roe betennelsesreaksjoner, men her får en også en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket effekt. Ultralydveiledet injeksjon tilrettelegger
for at vi kan se nålespissen treffe aktuell struktur. For å verifisere at vi er i riktig
struktur, kan vi bruke lokalanestesi/diagnostisk blokade for å bekrefte funn
gjennom klinisk undersøkelse. Sannsynligheten for treff økes vesentlig,
og dermed også potensiell behandlingseffekt ved injeksjon. Behovet for flere
behandlinger reduseres da vesentlig. Ultralydveiledet injeksjon kan brukes mot
mange tilstander i hele kroppen.


tilbyr vi blant annet behandling for:  

  • Frozen shoulder

  • Slimposebetennelser

  • Synovitter 

  • Artritter/kapsulitter

  • Arthrose

  • Forkalkninger/kalkskyllinger

  • Betennelser langs nerver

  • Triggerfinger

  • De’Quarvain

  • Carpaltunnel

Kortisoninjeksjon
All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med
pasientens fastlege og/eller med samarbeidende lege og
undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen som
må godkjenne tiltaket før vi går for injeksjon. 


Kortison:
Mange forbinder kortison med negative bivirkninger og er redde for overforbruk, men
kortison er i utgangspunktet kun en syntetisk variant av et hormon vi har i kroppen, nemlig
kortisol. Kortisol skilles ut i binyrebarken, og er blant annet viktig ift stressreaksjonen, men
påvirker også metabolisme, immunsystemet i hjertet og vekst.


Kortison benyttes først og fremst pga sin antiinflammatoriske egenskap ved betennelse.
Inngående kunnskap om virkning og bivirkninger er avgjørende for trygg bruk av kortison.
Kortison benyttes som hovedregel kun i ledd og omkring senevev dersom alle andre
behandlingstiltak ikke har ført frem, eller når rehabiliteringen hemmes av store smerter og
nedsatt funksjon. Gjennom kortisonens betennelseshemmende virkning, vil irritasjoner i
ledd og slimposer betydelig reduseres, og derav smertedempes og normal funksjon vil re
etableres.


Etter en kortisoninjeksjon er det veldig viktig at pasienten får riktig informasjon om
nødvendig avlastning og aktivitet i perioden etter behandlingen.


Hyaluronsyreinjeksjoner (HS)
Hyaluronsyre (HA) er et naturlig forekommende molekyl som finnes i bindevev og
leddvæske. Injeksjon av hyaluronsyre har vist seg å være effektivt på både inflammasjon og
smerte, det gjenoppretter smøring og støtdemping i leddet, forbedrer leddfunksjonen,
opprettholder normal væskebalanse i leddet og gjenopprette normal leddfunksjon. Nyere
studier viser at behandling med hyaluronsyre hos pasienter med artrose er en effektiv
metode uten alvorlige bivirkninger.


Vi anbefaler alltid at konservative tiltak som trening, tilpasset aktivitetsnivå og
smertestillende tabletter forsøkes først. Trening er et tiltak som er essensielt i etterkant av
injeksjonen med HA.


Behandlingen kan gjentas etter behov. Erfaringsmessig vil oppfølgende injeksjoner kunne gi
ytterligere bedring. Vår erfaring er at selv pasienter med relativt mye slitasje har effekt av
behandlingen i 4-6 mnd.

Platerikt plasma (PRP)
Solum Fysioterapi kan nå tilby injeksjon av platerikt plasma (PRP) som med sin høye
konsentrasjon av blodplater og vekstfaktorer, støtter opp om kroppens selvhelbredende
prosesser. Platerikt plasma (PRP) brukes for å bremse artroseutvikling i våre ledd, akselerere
tilhelingsprosesser i sener/leddbånd og å roe betennelsesreaksjoner.  PRP tryller ikke og
trenger et strengt regime etter injeksjon, for å fremme ønsket effekt. Noen ganger gjennom
avlastning og beskyttelse av injisert del, mens andre ganger er det endret evt. hardere
trening som skal til. PRP kan gi en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket
effekt.


Platerikt plasma har en høy konsentrasjon av kroppens egne blodplater (Thrombocytter)
samt vekstfaktorer som hentes ut fra pasientens eget sentrifugerte blod. De røde og hvite
blodcellene sorteres ut gjennom en utskillelsesprosedyre. Blodplasma blir deretter injisert i
det området der vi ønsker en økt grad av tilhelning av en skadet struktur, eller bremsing av
artrose i f.eks. kne/hofte/ankel/skulder/albue/håndledd og i de mindre leddene i kroppen.


Platerikt plasma kan brukes ved artrose (kort fortalt slitasjegikt, grad 1-3) og muskel-, sene-,
kapsel-, leddbåndskader, gjerne i hofte, knær, langvarig tennisalbue, jumpers knee, akilles,
plantar fascitt og skulderseneskader (kort fortalt bløtvev). Dokumentasjonen har så langt
vært best på artrose knær, men i de siste årene har det kommet veldig mye lovende og
spennende forskning også på bløtvev.


Fra pasienten gir blod, til injeksjonen er ferdig, tar det normalt under 30 min. Det er i
utgangspunktet ingen restriksjoner på aktivitet etter slike injeksjoner, om den settes i ledd.
Setter vi injeksjonen i senevev, anbefales det strengere rutiner mht. opptrening over en
periode. For ledd, anbefales to-tre injeksjoner for at behandlingen skal ha best mulig effekt,
der tiden mellom avhenger av struktur som skal behandles. For bløtdeler anbefales gjerne
en injeksjon, men noen ganger anbefales en oppfølgende injeksjon for å få best mulig
resultat.


Vi ønsker at denne behandlingsformen skjer gjennom samråd med fastlegen.
Flere fastleger er usikre på hva de kan anbefale, da det er kun nyere litteratur og
forskningsstudier (etter 2015) som viser svært god effekt på denne formen for
artrose. Det er ikke alltid fastlegen rekker å fange opp denne litteraturen, og er
dermed ikke klar over effekten PRP har på artrose. Her ved Solum Fysioterapi har
vi holdt på med PRP siden 2018. Dessverre kan vi ikke garantere effekt, men vi
har veldig mange lykkelige personer som trener og er aktive etter god effekt av
PRP behandling

bottom of page